5 Verrassende milieuvoordelen van mulchen in de landbouw

5 Verrassende milieuvoordelen van mulchen in de landbouw

Mulchen is verre van een nieuwe praktijk, maar de voordelen ervan zijn gemakkelijk over het hoofd te zien. Hoewel het voor sommigen misschien een onnodige extra stap lijkt om nog een laag materiaal op de grond aan te brengen voordat er gewassen worden, heeft mulchen veel voordelen.

Veel mensen zijn bekend met het gebruik van mulch als natuurlijke meststof, maar het gebruik ervan gaat dieper dan dat. Hier zijn vijf minder bekende milieuvoordelen van mulchen in de landbouw.

1. Verminderde uitstoot van broeikasgassen

Het gebruik van mulch gemaakt van organisch afval kan de uitstoot van broeikasgassen (BKG) verminderen. Voedsel- en tuinafval komt vaak op stortplaatsen terecht, waar het gaat rotten en methaangas vrijkomt. Dit afval is de De op twee na grootste bron van methaanemissies in de VS – die aanzienlijke milieuschade veroorzaakt – maar organische mulch biedt een alternatief.

Door dit afval om te zetten in mulch door middel van compostering en soortgelijke processen wordt voorkomen dat organisch materiaal naar stortplaatsen gaat. Dienovereenkomstig, aangezien boerderijen meer organische mulch gebruiken, zal de toegenomen vraag ertoe leiden dat meer van dit afval naar de mulch gaat en weg van stortplaatsen, waardoor de uitstoot tijdens het proces wordt verminderd.

2. Beter waterbeheer

Mulchen kan boerderijen ook helpen hun waterverbruik te verminderen. Mulch kan overtollig vocht vasthouden en helpt de losse grond eromheen te binden, lekkage te voorkomen en het vasthouden van water te verbeteren. Deze kenmerken betekenen dat boerderijen minder water verliezen bij het irrigeren van planten, waardoor er minder water nodig is om voor dezelfde hoeveelheid gewassen te zorgen.

Dit verbeterde waterbeheer verlaagt de bedrijfskosten, maar ontziet ook het milieu. Van oudsher is de landbouw verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de wereldwijde zoetwateronttrekkingen, wat bijdraagt ​​aan waterschaarste. Door dit verbruik te verminderen door te mulchen, kunnen andere ecosystemen het water krijgen dat ze nodig hebben.

3. Onderdrukking van invasieve soorten

Een ander voordeel van mulchen is het vermogen van mulch om planten te beschermen tegen onkruid en andere ongewenste groei. Een trommelmulcher gebruiken op landbouwgrond de verspreiding van invasieve soorten beperken door ze te kappen om betere groeiomstandigheden te creëren. Omdat mulch voorkomt dat ongewenste zaden diep genoeg in de grond doordringen, voorkomt het ook de groei van onkruid.

Door dit soort invasieve soorten te onderdrukken, kunnen inheemse planten gezond groeien. Boerderijen kunnen dan meer natuurlijke, bloeiende ecosystemen creëren in plaats van de omgeving te verslechteren door invasieve planten te kweken.

4. Erosiepreventie

Mulchen kan ook bodemerosie voorkomen. Organische mulches verbeteren de bodemvoeding terwijl ze vergaan, wat leidt tot sterkere wortelsystemen in de planten die erin groeien. Deze wortels helpen de grond bij elkaar te houden en voorkomen erosie als het regent.

Omdat mulch de grond versterkt, voorkomt het dat deze ook spatten tijdens regen of water. Al deze voordelen om erosie te voorkomen zorgen ervoor dat de grond langer vruchtbaar blijft en dat meststoffen op de boerderij blijven. Minder erosie betekent dat er minder kunstmest in de natuurlijke waterwegen terechtkomt, waardoor ziekten en schade aan andere milieus worden voorkomen.

5. Verwijdering van zware metalen

Boerderijen kunnen ook mulch gebruiken om zware metalen in hun omgeving te verminderen. Mulches gemaakt van planten, zoals dennen en populieren, kan zware metalen verwijderen uit de grond. Evenzo kunnen houtsnippers koper omzetten in een vorm die niet giftig is voor planten.

Het verminderen van zware metalen in de bodem zal meer plantengroei bevorderen, en deze planten zullen ook gezonder groeien. Als gevolg hiervan kunnen boerderijen meer produceren met minder middelen, waardoor hun algehele impact op het milieu wordt verminderd. Het verwijderen van zware metalen uit het ecosysteem zal ook de gezondheid verbeteren van alle dieren, inclusief mensen, die deze planten consumeren.

Mulchen heeft veel voordelen voor de landbouw

Mulch lijkt op het eerste gezicht misschien niet veel, maar de voordelen voor het milieu zijn indrukwekkend. Naast het bemesten van de grond, kan mulchen boerderijen helpen om hulpbronnenefficiënter, veerkrachtiger en over het algemeen duurzamere plaatsen te worden.

Mulchen is niet de enige stap die boeren moeten zetten om hun duurzaamheid te verbeteren, maar het is wel een belangrijke. Naarmate meer landbouwbedrijven hun ecologische voetafdruk willen verkleinen, moeten ze overwegen hoe mulch hen kan helpen hun doelen te bereiken.

Bio: Jane is landbouw- en milieujournalist en oprichter en hoofdredacteur van Environment.co, waar ze verslag doet van duurzaamheid en milieuvriendelijk leven.

Leave a Comment