HCMC voert decreet nr. 45 inzake milieubescherming synchroon uit | Ho Chi Minh Stad

HCMC voert decreet nr. 45 inzake milieubescherming synchroon uit |  Ho Chi Minh Stad HCMC-bewoners zullen een zware boete krijgen als ze huishoudelijk afval niet bij de bron classificeren

Adjunct-directeur Nguyen Thi Thanh Mijn eerste informeerde dat Decreet nr. 45 elke inhoud nog steeds geschikt en praktisch houdt voor de realiteit van het aannemen van juridisch beleid inzake milieubescherming. De nieuwe punten liggen in

_een lijst van overtredingen van milieurechtelijke procedures, herzien in overeenstemming met de nieuwe regelgeving van de Milieubeschermingswet 2020;

_de methoden om illegale winsten met geweld terug te geven;

_instructies voor het identificeren van het lozingsvolume en sancties voor monsters die de gereguleerde limieten overschrijden;

_gedetailleerde regelgeving over de effectieve tijd om overtredingen te bestraffen;

_duidelijkere regelgeving over te bestraffen onderwerpen voor het niet indelen van huishoudelijk vast afval aan de bron, of het indelen en beheren van regulier vast industrieel afval;

_aanpassingen op boetes voor het niet classificeren van huishoudelijk afval en het niet naleven van openbare sanitaire voorschriften;

_autoriteit die aan districten en de raad van bestuur van industriële en exportverwerkingszones in HCMC (HEPZA) geeft om opschorting van de operatie en wetshandhaving af te dwingen.

Ze noemde ook bepaalde inhoud waarvoor meer specifieke begeleiding van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieu nodig is, zoals maatregelen om in één geval veel overtredingen aan te pakken, waarvan sommige niet binnen de bevoegdheid van de onderzoekseenheid vallen; manieren voor gedwongen opschorting van de operatie en remedies voor negatieve gevolgen van schendingen.

In een commentaar op de nieuwe vorm van bestraffing van overtredingen, zoals het aansteken van de omgeving die is vastgelegd door camerasystemen in Decreet nr. 45, zei de adjunct-directeur dat de identificatie van overtredingen van de regels voor openbare sanitaire voorzieningen de zwakte was van Decreet nr. 155 in 2016. Met deze nieuwe Besluit, is HCMC in staat om wetsovertreders tijdig op te sporen en te beboeten. De stad heeft al een bijbehorende instructie gegeven over het gebruik van uittreksels uit camerasystemen voor indirecte sancties. Op dit moment krijgen overtreders direct of via bijeenkomsten in hun buurt waarschuwingen en worden ze gestraft als deze actie blijft plaatsvinden.

Om te voorkomen dat mensen het milieu vervuilen, is samenwerking nodig tussen de lokale autoriteiten, milieuambtenaren van het rijk, maatschappelijke organisaties, buurtgenoten en lokale politieagenten. Anders kunnen zelfs bewakingscamerasystemen de situatie niet verbeteren. De stad heeft ook het lokale stadsbestuur en het bouwinspectieteam goedgekeurd om administratieve overtredingen van openbare sanitaire regels te bestraffen.

Bij het bespreken van de strengheid van een sanctie van maximaal VND 1 miljoen (US $ 43) voor degenen die hun huishoudelijk afval niet bij de bron classificeren, zei adjunct-directeur My dat deze taak gedetailleerd is, samen met de specifieke tijd om uit te voeren, in het milieu Beschermingswet 2020. HCMC ontwikkelt een passende roadmap voor de implementatie.

De proeftijd in de stad heeft uitgewezen dat de belangrijkste factor voor het succes van deze afvalclassificatie de medewerking van stedelingen, voldoende technische infrastructuur (afvalinzamelingsapparatuur, containers, frequentie van afvalinzameling en transport naar overslagpunten en verwerkingsbedrijven) is. , moderne afvalverwerkingstechnologieën om dat afval te verwerken nadat het is geclassificeerd (omzetting in compostmest of energie).

Op dit moment is het essentieel om de propaganda van deze afvalclassificatie naar het publiek te versnellen, zodat ze actief en vrijwillig deelnemen aan de taak en geleidelijk deze nieuwe nuttige gewoonte vormen. Pas na deze propaganda en een upgrade van de noodzakelijke technische infrastructuur voor deze taak kan de gemeente sancties overwegen.

Ten slotte informeerde de adjunct-directeur de huidige status van voorbereiding voor de implementatie van decreet nr. 45 vanaf 25 augustus 2022. Direct na de publicatie van decreet nr. 45 stuurde het HCMC-departement voor natuurlijke hulpbronnen en milieu Dispatch nr. 5572/STNMT -Tr betreffende deze kwestie aan de Volkscomités van alle districten en Thu Duc City, HEPZA, de Raad van Bestuur van Saigon Hi-tech Park en het HCMC Department of Public Security.

Op de dag dat decreet nr. 45 van kracht wordt, zullen de gerelateerde eenheden in HCMC voldoende faciliteiten en personeel hebben voorbereid voor de synchrone implementatie in de hele stad. Tijdens de goedkeuring van dit besluit zullen eventuele problemen worden behandeld door het HCMC-departement van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieu of naar het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieu gestuurd voor meer instructies als de zaak buiten haar macht ligt.

Door Minh Hai – Vertaald door Thanh Tam

.

Leave a Comment