LANXESS met goed tweede kwartaal 2022 ondanks uitdagende omgeving

In een uitdagende omgeving met gestegen grondstof- en energiekosten en moeilijke logistieke omstandigheden, verhoogde LANXESS zijn winst opnieuw: EBITDA vóór uitzonderlijke posten bedroeg 253 miljoen EUR in het tweede kwartaal van 2022, 14,5 procent hoger dan het cijfer van 221 miljoen EUR vorig jaar .

De segmenten Specialty Additives en Consumer Protection groeiden sterk. Bedrijven met consumentenbeschermingsproducten profiteerden aanzienlijk van de bijdrage van de nieuwe business unit Flavours & Fragrances. Deze unit omvat de specialistische chemicaliën voor de consumptiegoederensector van het Amerikaanse bedrijf Emerald Kalama Chemical, overgenomen in 2021.

In het tweede kwartaal rekende LANXESS opnieuw sterk verhoogde grondstof- en energiekosten door aan de markt via aanzienlijk hogere verkoopprijzen. De verandering in wisselkoersen had ook een positieve invloed op de winstontwikkeling in alle segmenten.

De aanhoudend moeilijke logistieke situatie in combinatie met hogere vrachtkosten resulteerde in lagere volumes en verhinderde een verdere winststijging. De EBITDA-marge van de Groep vóór uitzonderlijke baten en lasten bedroeg 12,7 procent, tegen 15,0 procent in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

“Ondanks de uitdagende omgeving blijven we stevig op de goede weg. De goede resultaten van het tweede kwartaal tonen aan dat onze strategische ontwikkeling vruchten afwerpt. Door de overname van Emerald Kalama Chemical hebben we het segment consumentenbescherming aanzienlijk versterkt en zijn we nog stabieler geworden”, zegt Matthias Zachert, voorzitter van de raad van bestuur van LANXESS AG. “In de tweede helft van het jaar waait er een hardere wind in de wereldeconomie, maar daar zijn we op voorbereid.”

De groepsomzet van EUR 1,999 miljard was een aanzienlijke 36,1 procent hoger dan de EUR 1,469 miljard in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Vooral de hogere verkoopprijzen hadden een positief effect. De nettowinst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg EUR 48 miljoen in het tweede kwartaal, iets hoger dan het bedrag van EUR 47 miljoen vorig jaar.

Sinds de Groep in mei 2022 haar bijdrage van de business unit High Performance Materials (HPM) aan een joint venture met de private equity-investeerder Advent International aankondigde, is de unit met terugwerkende kracht erkend als “beëindigde bedrijfsactiviteiten” met ingang van 1 januari 2022. en het bedrijfsresultaat – en de overeenkomstige cijfers van vorig jaar – werden aangepast.

Voor het volledige jaar 2022 heeft de Groep haar vooruitzichten voor een aanzienlijke groei bevestigd en gespecificeerd: LANXESS verwacht een EBITDA vóór uitzonderlijke posten van 900 miljoen tot 1 miljard EUR. Vergeleken met het gecorrigeerde vergelijkende niveau van vorig jaar van ongeveer EUR 800 miljoen, zou dit neerkomen op een stijging van 25 procent.

Strategische ontwikkeling gevorderd

De geplande joint venture met Advent International is een verdere stap in de strategische ontwikkeling van LANXESS. Naast de LANXESS HPM business unit, zal de joint venture voor hoogwaardige technische polymeren ook de DSM engineering materials (DEM) business van de Nederlandse Koninklijke Groep DSM omvatten. Na de afronding die gepland is voor de eerste helft van 2023, ontvangt LANXESS een betaling van minstens 1,1 miljard euro en een aandeel van maximaal 40 procent in de toekomstige joint venture.

Ondertussen blijft LANXESS het segment Consumentenbescherming versterken: op 1 juli 2022 voltooide LANXESS de overname van de Microbial Control-activiteiten van de Amerikaanse groep International Flavours & Fragrances Inc. (IFF). LANXESS is zo een van ‘s werelds grootste leveranciers van microbiële controleproducten geworden.

Segmenten: omzet gedreven door aanzienlijke prijsstijgingen

Met de aankondiging van de afsplitsing van de HPM business unit, groepeert LANXESS zijn activiteiten nu in drie segmenten van de speciaalchemie: Advanced Intermediates, Specialty Additives en Consumer Protection.

Door de hogere verkoopprijzen, waarmee LANXESS de gestegen grondstof- en energieprijzen doorberekende, is de verkoop in de Geavanceerde tussenpersonen segment steeg met 26,0 procent van EUR 466 miljoen in hetzelfde kwartaal vorig jaar tot EUR 587 miljoen. De EBITDA vóór bijzondere posten daalde met 18,7 procent van EUR 91 miljoen in dezelfde periode vorig jaar tot EUR 74 miljoen. Een deel van de gestegen grondstof- en energieprijzen werd pas met enige vertraging doorberekend aan de klanten. De moeilijke logistieke situatie met hogere vrachtkosten en lagere volumes had een negatief effect op het resultaat. Geplande uitvaltijd voor onderhoud had ook een negatief effect, dus de EBITDA-marge vóór bijzondere posten daalde tot 12,6 procent, tegen 19,5 procent een jaar geleden.

In de Speciale additieven Segment heeft LANXESS de gestegen grondstof- en energieprijzen met succes doorberekend aan de markt, waardoor de omzet met 34,5 procent toenam van 568 miljoen EUR in hetzelfde kwartaal vorig jaar tot 764 miljoen EUR. De omzet daalde door lagere volumes als gevolg van de moeilijke wereldwijde logistieke situatie. De EBITDA vóór bijzondere posten bedroeg EUR 134 miljoen in het tweede kwartaal van dit jaar, een aanzienlijke stijging van 50,6 procent ten opzichte van het voorgaande jaar van EUR 89 miljoen. De EBITDA-marge vóór bijzondere posten steeg van 15,7 procent naar 17,5 procent.

Binnen de Consumentenbescherming segment droeg vooral de nieuwe business unit Flavours & Fragrances bij aan de positieve ontwikkeling van omzet en resultaat. Lagere volumes als gevolg van een moeilijke logistieke situatie resulteerden echter in een lichte daling van de omzet. In totaal steeg de omzet van het segment met 52,5 procent van EUR 366 miljoen in dezelfde periode vorig jaar tot EUR 558 miljoen. Met 90 miljoen EUR was de EBITDA vóór bijzondere posten 26,8 procent hoger dan het cijfer van het voorgaande jaar van 71 miljoen EUR. De EBITDA-marge vóór uitzonderlijke posten bedroeg 16,1 procent, tegen 19,4 procent een jaar geleden.

Leave a Comment