Op weg naar een milieubewuste wereld met de opkomst van klimaattech-startups

De wereld verandert voortdurend. Of we het nu leuk vinden of niet, er is geen manier om het ongedaan te maken. Innovaties die in het verleden door mensen werden geleid, hebben de mensheid ertoe aangezet de kracht van de wetenschap te voorzien. De laatste decennia zullen we getuige zijn van de dramatische opkomst van nieuwe technologie om ons leven gemakkelijker te maken, maar op de een of andere manier heeft het het milieu drastisch beïnvloed. Erkennen wat er mis is gegaan, kan een goede start zijn om het toekomstige samenleven van mens en natuur op het juiste spoor te zetten.

De mens is voor zijn voortbestaan ​​altijd afhankelijk geweest van de natuur. Natuurlijke hulpbronnen zijn een van de fundamenten waarop deze wereld staat en het lostrekken van die stekker zal ons, de mensen, naar een uitdagende toekomst leiden. Om de angst om met niets achter te blijven te overwinnen, hebben mensen de natuurlijke hulpbronnen overmatig geëxploiteerd en zich meer geconcentreerd op het behalen van winst. Niet veel mensen toonden zich destijds bezorgd over de nasleep van deze verandering in de omgeving, maar nu zijn de rollen omgedraaid. De effecten van de opwarming van de aarde en klimaatverandering maken het leven van mensen moeilijker. Dit vraagt ​​om een ​​duurzame oplossing die de balans kan herstellen.

Duurzame ontwikkeling is een uitweg. Het herstellen van de tragedies uit het verleden is een enorme taak en daardoor kunnen we alleen transformeren wat hierna komt. Om de doelstellingen van duurzame groei te bereiken, moeten we technologie op de juiste manier gebruiken en meer investeren in de startups die hetzelfde doel promoten. Duurzame mobiliteit met betrekking tot de productie van elektrische voertuigen (EV’s) en schone logistiek hebben de afgelopen jaren veel aandacht getrokken, aangezien de stijgende benzineprijs en het toenemende vervuilingsniveau rechtstreeks van invloed zijn op de mensen en hun omgeving. Dit in aanmerking nemend, De mode-industrie, vleesindustrie, auto-industrie en anderen zijn ook op weg naar de vereiste verandering door te zoeken naar alternatieven voor hun niet-duurzame productie die de ecologische voetafdruk, het bijproduct van hun producten, zal verminderen.

Technologische vooruitgang speelt een grote rol bij het mogelijk maken van de verschuiving naar duurzaamheid. Het idee is om de beste delen van hernieuwbare energie te combineren met new age-technologieën en een revolutie teweeg te brengen in de huidige wereld. Volgens experts, “De onomkeerbare overgang van een model op fossiele brandstoffen naar een economische orde met een lagere of netto-nulwaarde is hoognodig” en een manier om dit te realiseren is om startups op het gebied van klimaattechnologie te helpen groeien.

Het State of Climate Tech 2020-rapport stelt dat: “Klimaattechnologie omvat een brede reeks sectoren die de uitdaging aangaan om de wereldeconomie koolstofarm te maken, om vóór 2050 een netto-nuluitstoot te bereiken”, wat ons de weg toont die klimaattechnologie ons zal brengen. Het belangrijkste is dat veel startups op het gebied van klimaattechnologie al werken aan het vervangen van de te veel gebruikte niet-hernieuwbare hulpbronnen door een alternatieve oplossing om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties te bereiken, waarbij de nadruk ligt op de noodzaak van een milieubewuste wereld. Verschillende nieuwe startups hebben klimaattoepassingen ontwikkeld waarmee gebruikers direct en duurzaam CO2-neutraal kunnen gaan. De aanwezigheid van apps die de CO2-voetafdruk berekenen en vervolgens de uitstoot compenseren door geverifieerde klimaatprojecten te ondersteunen die dezelfde uitstoot elders verwijderen of verminderen, toont de vooruitgang die deze startups boeken. Niet alleen dit, de klimaatfintech-diensten groeien ook om het bewustzijn en de fondsen onder de massa te vergroten om de volgende wereldleiders te helpen het probleem te identificeren en naar de oplossing te werken. Naast deze innovaties speelt de evolutie van AI een belangrijke rol bij het bouwen van de volgende generatie technologie.

Climate tech startups zijn hét middel om duurzame ontwikkeling in het dagelijks leven op te schalen. Met elke berekende zet die we vandaag nemen, staat er in de nabije toekomst een betere wereld op ons te wachten. Tech-startups zijn een toegangspoort tot de nieuwe wereld en dit is het moment om deze kans te grijpen. De onbalans tussen de natuur en de menselijke behoeften is het epicentrum van de ellende voor beide partijen. We hebben de kans om via deze startups naar de oplossing te handelen en de hiaten te dichten die in de loop van de decennia zijn ontstaan. De enige hoop is dat we ons er eerder in verenigen.Linkedin


Vrijwaring

Bovenstaande opvattingen zijn die van de auteur.EINDE ARTIKEL.

Leave a Comment