Rapporten: VS-installaties voor hernieuwbare energie dalen, EU niet op schema om doelstellingen voor toevoeging van schone energie te halen

Rapporten: VS-installaties voor hernieuwbare energie dalen, EU niet op schema om doelstellingen voor toevoeging van schone energie te halen

Knelpunten in vaardigheden, problemen met de toeleveringsketen en beleidsonzekerheid: allemaal huidige uitdagingen om doelen te bereiken

Het eerste rapport, van de brancheorganisatie America Clean Power, is de driemaandelijkse tracker van de organisatie voor de markt voor duurzame energie in de VS. Het onthult een terugval in installaties, jaar-op-jaar en kwartaal-op-kwartaal, wat deze trend toeschrijft aan uitdagingen in de toeleveringsketen en herhaalde vertraging en verzwakking van president Joe Bidens klimaatpakket van miljarden dollars.

Volgens het rapport was er in het tweede kwartaal van 2022 een daling van 55% van de zonne- en windinstallaties ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021, op capaciteitsbasis. Het rapport noemt het kwartaal het slechtste voor installaties sinds pre-Covid-19.

De daling bij onshore windinstallaties was steiler dan bij zonne- en offshore windenergie, zo blijkt uit het rapport, met een daling van 78% op jaarbasis. Daarin staat dat deze deelsector het hardst is getroffen door supply chain-problemen en dat installateurs toch meer duidelijkheid willen over de aansluiting op het elektriciteitsnet op termijn.

America Clean Power schrijft de afname van de installatie van alle technologieën toe aan een mengsel van “inactiviteit van het congres en onzekerheid over het belastingbeleid op lange termijn, tarief- en handelsbeperkingen en transmissiebeperkingen”.

Wat betreft actie door het congres, heeft Biden sinds zijn verkiezing eind 2020 aangedrongen op een pakket klimaatwetgeving, met als overkoepelend doel om de uitstoot van de VS dit decennium te halveren. Het pakket omvat miljarden dollars aan subsidies en belastingsteun voor sectoren als duurzame energieopwekking, koolstofarme warmte, energiezuinige gebouwen en elektrisch vervoer, maar is herhaaldelijk gedwarsboomd door Republikeinen en rebellendemocraten met belangen in fossiele brandstoffen, met West Virginia senator Joe Manchin omlijst als de leider van deze factie.

Biden verklaarde vorige week dat het Congres “niet handelt zoals het zou moeten” met betrekking tot het pakket. Het is herhaaldelijk geblokkeerd ondanks onderhandelingen die hebben geleid tot de verzwakking van een aantal clausules en de afname van de totale financieringstoezegging. Het Congres heeft ook de plannen voor internationale klimaatfinanciering afgezwakt en de Environmental Protection Agency een deel van zijn bevoegdheden ontnomen om fossiele brandstofbedrijven en andere zware uitstoters te vragen hun impact te verminderen.

Wat respectievelijk tarieven en handel betreft, verklaarde Biden vorige maand dat het twee jaar lang zou afzien van tarieven op zonnepanelen uit vier Zuidoost-Aziatische landen in een streven naar meer installaties. Dit betekent dat veel installateurs wachten op de snede voordat ze handelen.

Het America Clean Power-rapport onthulde enkele zilveren voeringen. Het onthulde bijvoorbeeld een stijging van 13% op jaarbasis in installaties voor energieopslag. Het stelt ook dat waardeketens voor schone energie nu ongeveer 110.000 banen in de VS ondersteunen.

Maar over het algemeen is het lichaam teleurgesteld. Het waarschuwt ook dat de verstoring van de toeleveringsketen waarschijnlijk zal voortduren en dat Manchin en andere gelijkgestemde beleidsmakers waarschijnlijk zullen blijven aandringen op het afzwakken van de klimaatregelgeving en -wetgeving.

“We hebben gewaarschuwd voor de storm van beleid en economische tegenwind waarmee de schone energie-industrie wordt geconfronteerd, en dit is een stap in de verkeerde richting”, zei Heather Zichal, CEO van America Clean Power, eraan toevoegend dat de vroege jaren 2020 “een tijd zijn waarin we moeten de ontwikkeling snel opschalen.”

EU-foto

Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan heeft denktank Ember een nieuwe analyse gepubliceerd waarin wordt gekeken naar de geactualiseerde EU-doelstellingen voor de inzet van hernieuwbare energie en wordt beoordeeld of deze waarschijnlijk zullen worden gehaald en in overeenstemming zijn met de Overeenkomst van Parijs.

Het blok is in mei begonnen met het verhogen van een aantal belangrijke doelstellingen voor hernieuwbare energie voor 2030 in het licht van de energieprijscrisis en in overeenstemming met zijn plan om de invoer van Russische energie tegen 2027 te beëindigen. Hoewel de stap algemeen werd verwelkomd, werd erop gewezen dat de EU was al niet op de goede weg om bestaande, minder ambitieuze implementatiedoelen te halen.

Ember’s analyse concludeert dat de kloof tussen doelen en geprojecteerde installatieniveaus het grootst is in de windsector. Het stelt dat slechts vier van de EU-27 – namelijk Finland, Zweden, Litouwen en Kroatië – waarschijnlijk de vereiste installaties zullen leveren. Landen die bijzonder trage vooruitgang boeken, zijn onder meer Polen, Frankrijk, Spanje en Nederland.

Het wijst er ook op dat, hoewel de voorgestelde doelstellingen aanzienlijk worden verhoogd, ze nog steeds niet zijn afgestemd op het 1.5C-traject van de Overeenkomst van Parijs. Klimaatwetenschappers hebben gewaarschuwd dat opwarming voorbij dit punt veel meer van de wereldbevolking veel meer blootstelt aan de ergste fysieke gevolgen van de klimaatcrisis, met risico’s die waarschijnlijk sneller zullen toenemen.

Ember voorspelt dat de EU tussen 2022 en 2026 waarschijnlijk jaarlijks 38 GW aan nieuwe duurzame opwekkingscapaciteit zal toevoegen, op basis van het feit dat het in 2021 34 GW heeft toegevoegd. Het beweert dat een op 1.5C afgestemd niveau van inzet tegen 2026 jaarlijks 76 GW zou zijn.

Verschillende factoren worden door Ember genoemd als voortdurende uitdagingen voor de installatie. Deze omvatten voorschriften die particuliere investeringen afschrikken; een gebrek aan regelmatige en voorspelbare overheidsfinanciering; lange vergunningstijden; en trage voortgang bij het upgraden van het net.

Net als in de VS worden ook supply chain-uitdagingen opgemerkt. Ember heeft ook bewijs gehoord van een “kritiek tekort aan vaardigheden”, met name in de zonneruimte, en dringt er bij de EU op aan om een ​​gezamenlijk plan op te stellen om dit probleem op te lossen. Hij merkt op dat de aanstaande herziening van de richtlijn hernieuwbare energie verder zou kunnen gaan om een ​​aantal van deze uitdagingen op te lossen.

Harriet Fox, klimaatdata-analist van Ember, zei: “Europa heeft niet langer ambitie op het gebied van hernieuwbare energie, maar wordt nu geconfronteerd met een implementatiekloof. Hogere doelen hebben zich nog niet vertaald in een versnelde inzet op de grond. Europa moet zich dringend inspannen om barrières voor vergunningen weg te nemen om het volledige potentieel van hernieuwbare energiebronnen te benutten.”

Pierre Tardieu, chief policy officer van WindEurope, voegde hieraan toe: “Met de strenge winters die voor de deur staan, is het versnellen van de inzet van energie uit eigen land niet optioneel. Het is onmisbaar.”

© Faversham House Ltd 2022 edie nieuwsartikelen mogen alleen voor individueel gebruik worden gekopieerd of doorgestuurd. Geen enkele andere reproductie of distributie is toegestaan ​​zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Leave a Comment