Studie verwijt hoge belastingen voor langzame overgang naar duurzame energie

Studie verwijt hoge belastingen voor langzame overgang naar duurzame energie
Hernieuwbare energiebronnen, ook wel groene energie genoemd, staan ​​centraal in de beperking van de klimaatcrisis. [iStockphoto]

Het ontbreken van een robuust belastingbeleid schaadt de opname van hernieuwbare energie en draagt ​​​​zo bij aan de kwetsbaarheid van Kenia voor klimaatverandering, aldus onderzoekers.

Volgens de onderzoekers heeft het willekeurig plaatsen en verwijderen van belastingen, met name de belasting over de toegevoegde waarde (btw) in de energiesector, geleid tot onzekerheid en apathie bij beleggers.

Een recente basisstudie over de hernieuwbare energie in Kenia stelt dat de beslissing van de regering over welk type technologiecomponenten en componenten onderworpen moeten worden aan belastingen, van invloed is op de invoer en de kosten van hernieuwbare energietechnologieën.

Hernieuwbare energiebronnen, ook wel groene energie genoemd, staan ​​centraal in de beperking van de klimaatcrisis, omdat ze, in tegenstelling tot fossiele brandstoffen, geen kooldioxide en andere broeikasgassen uitstoten die tot opwarming van de aarde leiden.

Ze zijn ook cruciaal voor de realisatie van de zevende Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG7) – toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen, wat even belangrijk is voor het bereiken van de andere 16. De studie geeft aan dat het groeipotentieel van Kenia van hernieuwbare energie is enorm en kan het hele land van stroom voorzien als de overgang “soepel en betaalbaar” is.

De bevindingen noemen bio-ethanol als een van de verschillende opties voor hernieuwbare energie waarvan het gebruik wordt beïnvloed door belastingen, waarbij 35 procent van de prijs naar btw en andere belastingen gaat. “Dit maakt de prijs van deze kookbrandstof in Kenia veel hoger dan alle andere op de markt”, zegt het onderzoek in opdracht van Rural Electrification and Renewable Energy Corporation.

Auteurs van de studie willen dat Kenia de rol van hernieuwbare energiebronnen in zijn energiemix opnieuw evalueert. “Het is bewezen dat investeren in hernieuwbare energiesystemen (waterkracht, geothermie, zon en wind) de meest kosteneffectieve beslissing is en minder koolstofintensief”, zegt het.

Wanneer de kosten stijgen door belastingen, kiezen consumenten voor goedkopere opties zoals houtskool. [iStockphoto]

Terwijl hij de bevindingen in een hotel in Nairobi besprak, zei onderzoeker Dr. Francis Xavier Ochieng’ van het Institute of Energy and Environmental Technology aan de Jomotta University of Agriculture and Technology (Jkuat) dat wanneer de kosten stijgen als gevolg van belastingen, consumenten kiezen voor goedkopere opties zoals houtskool en brandhout koken, ten koste van het milieu en de biodiversiteit.

“Mensen verbruiken energie vanwege hun eindgebruikerssituatie. Als de staat de kosten van bijvoorbeeld Liquefied Petroleum Gas (LPG) niet subsidieert, zullen mensen kiezen voor houtskool. Nu houtskool duur wordt voor ongeveer Sh3.000 per zak, hebben ze geen andere keuze dan naar het bos te gaan om brandhout te halen,” zei dr. Ochieng.

Uit het rapport blijkt dat van de 12.040.700 ondervraagde huishoudens 55 procent brandhout gebruikt, terwijl 12 procent op houtskool vertrouwt. De overige huishoudens gebruiken elektriciteit (1 procent), paraffine (8 procent), LPG (24 procent), biogas (0,47 procent) en zonne-energie (0,16 procent). Dit betekent dat 67 procent van de huishoudens afhankelijk is van houtskool of brandhout om te koken. Ongeveer 0,14 procent van de huishoudens gebruikt een vorm van thermische zonne-energie om te koken.

De onderzoekers riepen op tot commercialisering van biogas en zeiden dat het goedkoop en gemakkelijk verkrijgbaar is omdat het geen prijsschommelingen kent zoals LPG. “Dan is er nog het aspect van het opruimen. We moeten het opschalen, zodat wanneer je naar een tankstation gaat, je de mogelijkheid hebt om biogas of LPG te kopen,” vertelde Dr Ochieng aan de bijeenkomst.

Tijdens het evenement riep Energy PS Gordon Kihalangwa op tot voldoende financiering voor onderzoek om belanghebbenden in de sector in staat te stellen weloverwogen beslissingen te nemen. “We zijn op een goede plek, maar we kunnen het beter doen”, zei hij, terwijl hij zei dat energie een sleutelrol speelt in groei en ontwikkeling.

Het rapport daagt de regering uit om naast het opzetten van getijden- of golftechnologiesystemen ook een nationale windkrachtkaart op te stellen. Ondanks het enorme potentieel heeft Kenia momenteel geen vloedgolfinstallatie. De geïnstalleerde capaciteit voor operationele netgekoppelde windparken is ongeveer 449,1 MW, waarbij de meeste windenergieprojecten on-shore zijn, volgens de studie waarvan de belangrijkste methoden meta-analyse, sentimentanalyse, technologiegereedheidsniveau-index en veldgegevens waren.

Kenia ligt op koers om tegen 2030 volledig over te stappen op groene energie. [iStockphoto]

Het fotovoltaïsche systeem op zonne-energie blijft populair, maar moet verder worden toegepast. In de hele provincie wordt geschat dat 19,3 procent van de huishoudens zonnesystemen heeft, terwijl 5,24 procent een zaklamp of een op zonne-energie opgeladen schijnwerper gebruikt.

De bevindingen zeggen tegelijkertijd dat de overheid afval-naar-energieprojecten moet gebruiken, zoals de geplande 12MW-netgekoppelde fabriek in Kibra, Nairobi, die vast gemeentelijk afval, gewasresten en dierlijke bijproducten zal combineren om biogas te genereren. “Het is belangrijk om het idee van groene houtskool te onderzoeken. Helaas kun je in Afrika niet weglopen voor houtskool. In landen als Soedan zijn er bossen die zijn gereserveerd voor de productie van houtskool”, zegt dr. Ochieng.

President Uhuru Kenyatta, die zegt dat ‘s werelds grootste uitdaging het innoveren van nieuwe koolstofarme energieoplossingen is, heeft aangegeven dat Kenia op koers ligt om tegen 2030 een volledige overgang naar groene energie te bereiken.

“De energiesector is verantwoordelijk voor driekwart van de uitstoot van broeikasgassen. De cruciale uitdaging is hoe we de koolstofemissies van de energiesector kunnen verminderen, terwijl we ervoor zorgen dat alle mensen toegang hebben tot schone energie”, vertelde hij vorig jaar op de VN-conferentie over klimaatverandering (COP26) in Glasgow, Schotland.

.

Leave a Comment