Woede suddert voor Nederlandse boeren die zich verzetten tegen bezuinigingen

MAASLAND, Nederland (AP) — Balen hooi branden langs Nederlandse snelwegen. De schappen van supermarkten staan ​​leeg omdat distributiecentra worden geblokkeerd door boeren. Dan, in de schemering, trekt een politieagent zijn pistool en schiet op een tractor.

Nederlandse boeren verwikkeld in een zomer van onvrede dat geen teken van afname vertoont. Hun doelwit? Overheid is van plan de uitstoot van stikstofoxide en ammoniak in te dammen die volgens hen hun agrarische manier van leven dreigt te verwoesten en hen failliet te laten gaan.

De reductiedoelstellingen zou de lucratieve landbouwsector van Nederland, die bekend staat om zijn intensieve landbouw, radicaal kunnen veranderen en kan ook een voorbode zijn van soortgelijke hervormingen – en protesten – in andere Europese landen waar boeren ook verontreinigende stoffen wegpompen.

Die onrust lijkt vrijdag nog ver weg bij de melkveehouderij van Jaap Zegwaard, die 80 hectare grasland beslaat in de buurt van de havenstad Rotterdam, waarvan de schoorstenen en kranen het decor vormen voor zijn akkers.

De meeste van Zegwaards kudde van 180 runderen, voornamelijk zwart-witte Holstein-Friesianen, grazen in weilanden in de buurt van een oer-Hollandse windmolen en grote witte windturbines. En ook al is de boerderij al vijf generaties, zo’n 200 jaar in de familie van Zegwaard, hij weet niet of hij zijn 7-jarige dochter en 3-jarige tweelingjongens het boerenleven zou aanbevelen.

“Als je het mij nu vraagt, zou ik zeggen, denk er alsjeblieft niet eens over na”, zei de 41-jarige. “Er zijn zoveel zorgen. Het leven is veel te mooi om aan te kunnen met wat er op dit moment in de agrarische sector gaande is.”

“Vraag de gemiddelde boer: het is diep triest”, zei hij.

De kern van de botsing tussen boeren en de Nederlandse overheid zijn maatregelen om de menselijke gezondheid en kwetsbare natuurlijke habitats te beschermen tegen vervuiling in de vorm van stikstofoxiden en ammoniak, die worden geproduceerd door industrie, transport en in het afval van vee.

Nederland, een natie van 17,5 miljoen mensen in een gebied dat iets groter is dan Maryland, heeft 1,57 miljoen geregistreerde melkvee en iets meer dan 1 miljoen kalveren die worden grootgebracht voor vlees, blijkt uit statistieken. De boerderijen van het land produceerden in 2019 een exportwaarde van 94,5 miljard euro.

Stikstofoxiden en ammoniak verhogen de nutriënten- en zuurgraad van de bodem, wat leidt tot een afname van de biodiversiteit. Stikstof in de lucht leidt tot smog en kleine deeltjes die schadelijk zijn voor de gezondheid.

Toen de Raad van State, het hoogste bestuurs- en adviesorgaan van het land, in 2019 oordeelde dat het Nederlandse beleid om de stikstofuitstoot te beteugelen ontoereikend was, dwong het de regering tot het overwegen van strengere maatregelen.

Onthulling van een kaart met gedetailleerde doelstellingen voor stikstofreductie Vorige maand noemde de Nederlandse regering het een “onvermijdelijke transitie”. Het zei dat het komende jaar eindelijk duidelijkheid zou brengen voor Nederlandse boeren, “of en hoe ze hun bedrijf kunnen voortzetten. De minister ziet drie opties voor boeren: (ver)duurzamen, verhuizen of stoppen.”

De Nederlandse regering streeft ernaar de stikstofuitstoot tegen 2030 met 50% te verminderen en heeft 24,3 miljard euro extra uitgetrokken om de veranderingen te financieren. Provincies hebben een jaar de tijd om plannen te maken om de reducties te realiseren.

Stikstofexpert Wim de Vries, hoogleraar aan Wageningen University and Research, betwijfelt of de deadline realistisch is.

“Het lijkt erg snel te gaan en er is een erfenis, al 40 jaar, want het probleem was veel groter in de jaren tachtig. We noemden het toen ‘zure regen’,’ zei hij. “Gezien die erfenis maakt het niet zoveel uit of we het in 7, 10 of 12 jaar doen. We moeten sowieso tientallen jaren wachten voordat de natuur serieus verbetert.”

Boeren protesteren al jaren tegen het stikstofbeleid van de regering, maar de emissiedoelstellingen ontketenden nieuwe demonstraties, waarbij tractoren snelwegen en distributiecentra van supermarkten verstopten, wat kortstondig leidde tot wat tekorten aan verse producten.

Boeren kwamen ook in botsing met politie buiten het huis van de minister verantwoordelijk voor het stikstofbeleid van de overheid. En deze week opende een agent het vuur op een tractor bestuurd door een 16-jarige. Na aanvankelijk te zijn vastgehouden op verdenking van poging tot doodslag, werd de jonge bestuurder zonder aanklacht vrijgelaten.

De Nederlandse regering heeft een ervaren politiek onderhandelaar aangesteld als tussenpersoon, maar het gebaar werd onmiddellijk afgewezen door activistische boeren en de grootste landbouwlobbygroep van het land.

“De overheid biedt geen ruimte om een ​​echt gesprek aan te gaan”, zegt landbouwlobbygroep LTO. “Onder deze omstandigheden heeft het geen zin om met de bemiddelaar te praten.”

De LTO, die zo’n 30.000 bedrijven vertegenwoordigt – bijna de helft van het Nederlandse totaal – beschreef de stikstofreductiedoelstelling als “simpelweg onhaalbaar”. Nederlandse boerderijen produceerden in 2019 een exportwaarde van 94,5 miljard euro.

De groep zegt dat de overheid gericht is op het verminderen van de veestapel en het opkopen van boerderijen en te weinig aandacht besteedt aan innovatie en duurzame landbouwpraktijken.

Milieuactivisten zeggen dat het nu tijd is om in actie te komen.

“Je trekt in één keer een pleister van een wond”, zegt Andy Palmen, directeur van Greenpeace Nederland. “Pijnlijke keuzes zijn nu noodzakelijk.”

De boerderij van Zegwaard ligt in een gebied waar de overheid slechts 12% emissiereductie nastreeft, maar hij demonstreert ook uit solidariteit met anderen en steunt de protesten.

“De gemiddelde mens ziet Nederland momenteel als stikstofvervuiler, terwijl wij ook een voedselproducent zijn. Het lijkt alsof mensen dat zijn vergeten’, zei hij tegen The Associated Press.

____

Volg alle AP-verhalen over klimaatverandering op https://apnews.com/hub/climate.

.

Leave a Comment